Εξέλιξη του σχεδίου

 

Εξέλιξη του σχεδίου
faseis_ergou.JPG

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του σχεδίου. Το τρέχον στάδιο σημαίνεται με το σχετικό εικονίδιο.

Untitled1.png

Βήμα 1: Προετοιμασία του ΣΒΑΚ. Η ομάδα έργου του δήμου ξεκίνησε τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, αναγνώρισης των φορέων που σχετίζονται με τις μεταφορές και προγραμματισμού του ΣΒΑΚ

Untitled1.png

Βήμα 2: Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού και Σύμφωνο Συμμέτοχης για το Δίκτυο Εμπλεκόμενων Φορέων του ΣΒΑΚ του δήμου

Untitled1.png

Βήμα 3: Ανάλυση Υφιστάμενου Σχεδιασμού: Στρατηγικά κείμενα, εθνικές & ευρωπαϊκές οδηγίες, τοπικά σχέδια και μελέτες

Untitled1.png

Βήμα 4: Προκαταρκτική συνάντηση με εμπλεκόμενους φορείς

Untitled1.png

Βήμα 5: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης: Μετρήσεις κυκλοφοριακών μεγεθών και η ποιοτική αξιολόγηση των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων

Untitled1.png

Βήμα 6: 1η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων. Αρχική αναγνώριση των αναγκών τους και διαμόρφωση στόχων για την πόλη

Untitled1.png

Βήμα 7: Σενάρια Κινητικότητας: Αρχική διαμόρφωση των σεναρίων από την Ομάδα Έργου του δήμου

Untitled1.png

Βήμα 8: 2η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Ανάδειξη του καλύτερου μελλοντικού σεναρίου για την πόλη

Untitled1.png

Βήμα 9: Μέτρα Κινητικότητας: Αρχική διατύπωση των μέτρων κινητικότητας από την Ομάδα Έργου του δήμου

Untitled1.png

Βήμα 10: 3η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Συνδιαμόρφωση των μέτρων του ΣΒΑΚ

Untitled1.png

Βήμα 11: Εξειδίκευση του Σχεδίου, προγραμματισμός και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του

 

 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Επικοινωνία

6ης Οκτωβρίου 57, Ελασσόνα 402 00

2493 350200

2493 350200

info@dimoselassonas.gr

www.dimoselassonas.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.